Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mål og værdier

"Plante smil og plante solskin"

Det er det vi er her for!

  • På Gartneriet Garland betragtes og omtales brugerne som medarbejdere.
  • Arbejdsopgaverne tilpasses den enkelte medarbejder, så vedkommende kan magte dem og få succesoplevelser med hjem.
  • Den enkelte styrkes i "det han/hun kan", og der er et trygt og positivt arbejdsmiljø med tid og hensyn til den enkelte. At løse en arbejdsopgave alene eller sammen med andre, er med til at give indhold i hverdagen for medarbejderne.
  • Medarbejderne på Gartneriet Garland er nært knyttet til det faglige arbejde i forbindelse med driften af gartneriet. Individuelle tilbud og krav er tilpasset den enkeltes ressourcer og ønsker.
  • Der arbejdes ud fra principper om åbenhed og rummelighed, med en grund-indstilling om at medarbejderne skal have en mulighed for at vise hvad de kan.
  • Medarbejderne betragter sig selv som gartneriarbejdere og en væsentlig del af virksomheden.

 

Tagetes 6

 

 

Gartneriet Garland
Grøddevej 35, 7430 Ikast
Tlf. 9960 4520