Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Coaching forløb

Coaching forløb på Garland henvender sig til borgere, der er i ubalance, hvilket hindrer dem i en stabil tilknytning til uddannelse, arbejdsmarked eller aktiv tilbud.

Målet er, at borgeren udnytter sit fulde potentiale i forhold til problemstillinger, som hindrer i en stabil tilknytning. Coachingen foregår gennem coachingsamtalens faser, principper for anerkendende feedback, spørgsmål der "flytter", dialog og aktiv lytning.

UDREDE OG KLARGØRE - REFLEKTION OG NYE PERSPEKTIVER - MULIGHEDER OG MÅL - HANDLING - EVALUERING

Coaching er grundlaget for at skabe forandringer og handlemuligheder. Gennem spørgsmål og refleksion arbejder borgeren med relevante problemstillinger, som tager udgangspunkt i borgerens livssituation. Det kan være motivation, stabilitet, relationen til et andet menneske, uhensigtsmæssige mønstre eller konkrete mål, som borgeren gerne vil nå.

Gennem coaching kan borgeren:

  • sætte mål og lægge en handleplan for at nå mål
  • ændre vaner (stoppe med at ryge, tabe sig eller begynde at dyrke motion)
  • få afklaret værdier
  • lære at håndtere udfordringer, jobsamtaler, eksamen
  • lære at håndtere selvtillids-/selvværdsproblematikker
  • lære at håndtere stress

 Borger og coach planlægger tider efter hver coachingsession.

Gartneriet Garland
Grøddevej 35, 7430 Ikast
Tlf. 9960 4520