Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mentorordning

(SKAL) Mentorstøtte:

Målgruppen er borgere som har brug for en særlig støtte med henblik på deltagelse i tilbud, uddannelse eller arbejde.

Mentoren har til opgave at støtte eller fastholde borgeren i vejen frem mod deltagelse i tilbud, uddannelse eller arbejde.

Mentorordningen indebærer, at borgeren får individuel støtte. Mentorens primære fokus er, at der skal ske en udvikling frem mod det mål, at borgeren på et tidspunkt kan komme i beskæftigelse eller uddannelse.

Mentorens opgaver kan eksempelvis være:

  • At være personlig vejleder og støtte
  • At være en motiverende partner
  • At hjælpe borgeren i forbindelse med opstart på uddannelse, arbejdsplads eller praktik

Mentoren og borgeren laver sammen et aftaleark, hvor formålet og tidsperspektivet bliver beskrevet.  Mentoren er fra personalegruppen på Garland. Det eller de ugentlige møder er skemalagte. De planlægges af borgeren og mentoren. Tilgangen i samtalerne varierer mellem rådgivning, vejledning og coaching.

 

(KAN) Social mentorstøtte:

Målgruppen er borgere med et behov for at skabe stabilitet og struktur i hverdagen.

Mentoren har til opgave at støtte, motivere og vejlede borgeren således, at borgeren får skabt stabilitet i hverdagen, der er nødvendig for at kunne være tilknyttet en arbejdsplads eller uddannelse.

Den sociale mentor sætter ind med relevante tiltag, der matcher den enkelte borgers sociale, helbredsmæssige eller faglige situation. Støtten ydes med fokus på, at der sker en udvikling frem mod, at borgeren kan komme i beskæftigelse eller uddannelse.

Mentorens opgaver kan eksempelvis være:

  • Støtte til at opnå struktur i hverdagen
  • Støtte til at komme op om morgenen
  • Støtte i forhold til bolig og økonomi
  • Støtte i forhold til at vedligeholde og opbygge borgerens netværk
  • Støtte til at kontakte diverse samarbejdspartner(Jobcenter, sagsbehandler, læge, rådgiver mm.)
  • Støtte til at fastholde eller igangsætte behandlingsforløb

Mentoren og borgeren laver sammen et aftaleark, hvor formålet og tidsperspektivet bliver beskrevet.  Mentoren er fra personalegruppen på Garland. Det eller de ugentlige møder er skemalagte. De planlægges af borgeren og mentoren. Tilgangen i samtalerne varierer mellem rådgivning, vejledning og coaching. Tilgangen er individuel fra borger til borger og som oftes også fra opgave til opgave med borgeren.

 

Gartneriet Garland
Grøddevej 35, 7430 Ikast
Tlf. 9960 4520