Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

OCN undervisning

Open College Network (OCN) er en metode til at give papir på det borgeren lærer udenfor skolen. OCN-metoden handler om at dokumentere sin læring i små skridt. Og dermed få et læringsbevis, som samler de dokumenterede færdigheder og kompetencer. Hermed kan man tydeliggøre den store mængde læring fra blandt andet praktisk arbejde, undervisning og virksomhedspraktik som ellers kan forsvinder op i samfundets store sky af såkaldt "tavs viden". OCN  undervisning er for borgere, som har brug for afklaring eller optræning i arbejdsmarkedsparathed - det kræver ingen særlig afsæt. OCN modulerne er delt i 3 niveauer. Vi underviser hovedsagelig på niveau 1.

Formålet med OCN undervisning er, at sikre deltageren et troværdigt papir på sin læring, som kan bruges til at søge arbejde, uddannelse eller videre kvalificering. Samtidig føles det ofte som en stor anerkendelse at få papir på det man kan - også selvom læringen ikke kommer fra det formelle skolesystem.

Hvert modul kan udskrives som et læringsbevis, eller det kan udskrives samlet, hvis borgeren deltager i flere moduler.

Undervisningen foregår som gruppeundervisning, men hvor der tages hensyn til den enkelte borgers kunnen og formåen. Undervisninger tager udgangspunkt i forskellige læringsstile, dialog, videns - og erfaringsdeling og refleksion.

Vi tilbyder følgende OCN moduler:

 • Adfærd og kropssprog
 • Arbejdsmarkedsforståelse
 • Arbejdstempo
 • Fremtoning og tilstedeværelse
 • Gruppearbejde og gruppedannelse
 • Konfliktforståelse
 • Medborgerskab
 • Mødestabilitet og orden
 • Personlige mål
 • Personlig hygiejne og arbejde
 • Personlig økonomi
 • Sprog og kommunikation
 • Praktiske færdigheder i forhold til produktion- og gartneriarbejde, køkken, lager og pedelopgaver

Hvis andet ønskes, så kan vi kontaktes og høres ad, om det er en mulighed.

Du kan læse mere om OCN her...

Gartneriet Garland
Grøddevej 35, 7430 Ikast
Tlf. 9960 4520