Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

PAS test

En PAS-test er for unge 18-29 årige, som er på offentlig ydelse, og som kan have glæde af at få kortlagt deres læringsstile og læringsmuligheder.

Pas er et pædagogisk analysesystem, der ikke skal sidestilles med en almindelig psykologtest eller en traditionel intelligensprøve. I teorien bag testen indgår neuropsykologi og Gartners teori om de mange intelligenser. Man kan være klog på mange måder, og man kan løse en opgave på mange forskellige måder ud fra de kompetencer, som man har.

En PAS test forsøger at afdække en borgers stærke og svage sider, kompetencer og potentialer samt bedstfungerende metoder for indlæring, informationstilegnelse, forudsætninger for at modtage instruktioner m.v.

PAS testen er som alle test til en vis grad situationsbestemt, og den tegner på mange måder et "øjebliksbillede". Kompetencer (det man kan selvstændigt) er ikke en statisk størrelse, men udvides eller indsnævres livet igennem.

PAS benyttes til at vurdere hvilke materialer, der vil være hensigtsmæssige; hvilke metoder der er velegnede, samt læringsmuligheder, dvs. at der er kvalificeret struktur vedrørende indhold, metode og målsætning i forhold til tilgangen overfor borgeren.

Testen foregår gennem samtaler og konkrete opgaver. Testeren sørger for, at borgeren komme stille og roligt igennem hele forløbet og er ansvarlig for, at det foregår i en behagelig atmosfære.

Testeren behandler efterfølgende resultaterne fra testen og udarbejder en pædagogisk handleplan med konkrete fokusområder.

Handleplanen gennemgås med borger og relevante deltagere på et afslutningsmøde.

Testen afsluttes med en tilbagemelding med deltagelse af relevante deltagere. Ved tilbagemeldingen vil borgeren få en pædagogisk handleplan, så beskriver fokuspunkter i forhold til at kunne lykkedes i faglige og praktiske sammenhænge.

 

Gartneriet Garland
Grøddevej 35, 7430 Ikast
Tlf. 9960 4520