Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ungeindsatsen

Målgruppen for indsatsen er unge i alderen 18-30 år med problemer i forhold til ledighed, samt unge hvor mere komplekse sociale og diagnostiske vanskeligheder (autisme, ADHD, lettere udviklingshæmning, psykisk sårbarhed mv.) stiller sig hindrende for den lediges uddannelse eller job. Forsørgelsen er uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Ungeindsatsen er tilrettelagt så den enkelte tilbydes en individuel og håndholdt indsats, hertil praktik forberedende undervisning, personlige samtaler, vejledning og coaching samt gruppeundervisning.

Den ugentlige mødetid er man. 8.30 - 15, tirs. 8.30-15, ons. 8.30-11.30, tors. 8.30-15 og fre. 8.30-11.30 dog har nogle behov for individuelle hensyn i forhold til mødetid. Dette aftales individuelt med beskæftigelsesrådgiver. I disse tilfældes arbejdes der målrettet på at øge tiden.

For alle kursister opstilles der, i samarbejde med beskæftigelsesrådgiveren mål og delmål. Et delmål er som oftest at arbejde med mødestabiliteten. Slutmålet er for de fleste uddannelse, men ordinært arbejde kan også komme på tale. Der er tæt dialog med beskæftigelsesrådgiverne omkring den enkelte kursist, dennes progression eller mangel på samme, dette er af stor betydning, hvis vi skal lykkes.

Vejlederne varetager de personlige samtaler, vejledning og coaching med fokus på målsætningen. Hver kursist matches en vejleder samt en gruppeformand i gartneriet, hvor den praktikforberedende undervisning foregår. Vejleder og gruppeformand arbejder tæt sammen med kursisten for at opnå den ønskede progression og målopfyldelse.

Undervisningen er tilrettelagt 2 eftermiddage om ugen. I undervisningen bruges OCN som redskab. Undervisningen foregår gruppevis men med en individualistisk tilgang til den enkelte kursist.

Praktikkoordinatoren matcher virksomheder med kursisten. Ligeledes varetages praktikopfølgninger og den enkelte kursist følges tæt i praktikperioderne.

I det daglige er der fokus på den enkelte kursists mål og herunder delmål. Den ugentlige samtale med vejleder tager udgangspunkt i målsætningen, hvor der tales om, hvor lang kursisten er i forhold til slutmålet, hvad der fremmer processen, og hvad der hæmmer jf. jobplan. Vejleder og kursist sætter sammen ugens delmål. Den enkelte kursist støttes efterfølgende i arbejdet med dette. Dette foregår som en del af den praktikforberedende undervisning i Gartneriet.

Erfaringen viser, at hver enkelt kursist skal tilbydes en meget håndholdt og relativ kontinuerlig indsats. Det er fåtallet, der er selvkørende i længere tid. Vejleder er i tæt i dialog med beskæftigelsesrådgiver.

Eksempler på emner i undervisningen/vejledning/personlige samtaler/coaching:

  • Personlig udvikling - personlig fremtræden - psykologi
  • Livssituation
  • Struktur i hverdagen
  • Vejledning og guidning i det offentlige system
  • Jobsøgning, personbeskrivelse til praktiksteder, CV
  • Regnskab/økonomi
  • Arbejdsmarkedsforståelse - regler og rammer - forventninger og krav
  • IT, brug af E-boks, NemID

Kursisterne inddrages i planlægningen af emner, de ønsker taget op i undervisningen.

Gartneriet Garland
Grøddevej 35, 7430 Ikast
Tlf. 9960 4520