Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Beskyttet beskæftigelse (SEL)

På Garland er der rig mulighed for færdighedsmæssig og social optræning.

Vi har et omfangsrigt arbejdsområde med mange forskelligartede arbejdsopgaver, der er derfor store muligheder for at finde individuelle løsninger der tilgodeser den enkeltes kompetencer .


Vi arbejder i mindre grupper hvilket gør det let at overskue arbejdsprocessen og den sociale kontakt.
Med en tæt kontakt til personalet betyder det at der er gode muligheder for finde de arbejdsområder, som giver passende udfordringer til medarbejderen.

Agurker ryddes 2


Medarbejderen kan optrænes til at blive på Garland.
Men der er også mulighed for at optræne til at kunne varetage arbejdmæssige opgaver på en anden arbejdplads.

2 


I Garlands opgave med at varetage den enkelte medarbejders situation, vægtes samarbejdet med medarbejdernes netværk og relationer højt.

Der afholdes statusmøder omkring de enkelte medarbejdere og Garland har derfor et tæt samarbejde med kommunale sagsbehandlere i psykiatri- og arbejdsmarkeds-afdelinger, samt løbende kontakt til psykiatriadministrationen, behandlingspsykiatrien og praktiserende læger.

De tætte samarbejdsrelationer hjælper med til at kunne håndtere de dagligdags problemer, der opstår, på en måde så personalets viden om medarbejderne kommer til gavn i forhold til medarbejdere, samarbejdspartnere, behandlende- og sociale myndigheder.

 

Gartneriet Garland
Grøddevej 35, 7430 Ikast
Tlf. 9960 4520