; ; Virksomheder
Gå til hovedindhold

Virksomheder

Virksomhedssamarbejde & Virksomhedspraktik

Garland har virksomhedssamarbejde med forskellige virksomheder i midt Jylland. Der vil komme mere uddybende information senere.

Et tilbud om virksomhedspraktik (§ 32) indebærer, at borgeren deltager i opgaveløsningen i en privat eller offentlig virksomhed. Garland opretter kortere praktikforløb - max. 3x4 ugers varighed i samme virksomhed.

Indholdet i virksomhedspraktikken er individuelt tilrettelagt og afhængig af borgerens personlige, sociale og faglige forudsætninger.

Der kan i praktikken være brug for at imødekomme eventuelle skånebehov eller andre behov.

Målet for en virksomhedspraktik er individuel. Ofte er det for at afdække eller genoptræne borgerens faglige, sociale, fysiske eller sproglige kompetence med henblik på ordinært beskæftigelse eller job med løntilskud.

Eksempler på delmål kan være:

  • At afklare eventuelle fysiske og/eller psykiske problemstillinger i forhold til arbejdsmakedets krav
  • At løse "rigtige" arbejdsopgaver og kan opbygge en arbejdsidentitet i mødet med arbejdspladsens krav, muligheder og forventninger
  • At borgerne afprøver forskellige arbejdsfunktioner og erhvervsområder
  • At borgerne oplever dagligdagen på en arbejdsplads eller i uddannelse - krav og forventninger
  • At borgerne øger interessen for og forståelse af arbejdsmarkedet ogdet omgivende samfund
  • At borgeren oplever sig selv i forskellige arbejdssituationer og brugerdisse erfaringer
  • At motivere og ruste borgerne til at få et arbejde