; ; Jobcenter og andre kommunale samarbejdspartnere
Gå til hovedindhold

Jobcenter og andre kommunale samarbejdspartnere

Tilbud om afklaringsforløb og beskæftigelse på forskellige vilkår.

Hvad kan vi tilbyde Jobcenter og andre kommunale samarbejdspartnere

Borgere i afklaringsforløb visiteret af Jobcenteret indgår i dagligdagens arbejdsopgaver på Garland.
Det kan både være aktivitetsparate borgere og borgere i ressourceforløb.

Der arbejdes både med borgerens uddannelses- og arbejdsmæssige kompetencer, personlige kompetencer, helbredsmæssige forhold og personlige forhold. Borgere i afklaringsforløb tildeles en vejleder, der følger dem gennem hele forløbet. Vejlederen udarbejder i samarbejde med borgeren en progressionsrapport vedrørende borgerens udvikling efter 4, 11 og 24 uger.

Vi har en samarbejdsaftale med Jobcenteret i Ikast-Brande Kommune, men andre kommuner er også velkomne til at henvende sig for at købe plads til deres borgere i vores afklaringsforløb.
Kontakt os på 99 60 45 20 ”tast 1” for ledelse og administration

Sagsbehandlere med en borger på førtidspension, der er bevilget beskyttet beskæftigelse, kan sagsbehandleren henvende sig til Garland for at få en vurdering af, om Garland har et tilbud, der vil matche borgerens behov.

Garland kan tilbyde mange forskellige arbejdsopgaver inden for gartneri, anlæg, lagerarbejde, butik og produktion. Borgeren tilknyttes en kontaktperson og der tilrettelægges en hverdag for borgeren, der tager hensyn til borgerens udviklingsbehov og mål.

Vi har som udgangspunkt en forventning til, at alle har potentiale til at udvikle sig, og vi arbejder målrettet med at hjælpe borgerne med at sætte realistiske mål og nå dem. Der arbejdes ud fra VUM 2,0 og ”Bedre mål”.

Borgeren sætter indsatsmål i samarbejde med sin sagsbehandler og udarbejder delmål i samarbejde med sin kontaktperson på Garland.

Hvis du er interesseret i at høre mere om beskyttet beskæftigelse, kan du kontakte 99 60 45 20 tast 3 for vejleder.

Garland laver også særlige indsatser for borgere med specielle behov; som for eksempel med behov for 1 – 1 støtte eller særlige fysiske rammer. Her tilrettelægges forløbet målrettet den enkelte borger, og der aftales individuelle mål og honorering.

Ring 99 60 45 20, tast 1 for ledelse og administration eller send en mail på garlandkontoret@ikast-brande.dk

Garland ansætter medarbejdere i fleks- og skånejob til konkrete opgaver. Vi tager gerne imod uopfordrede ansøgninger.


Ring 99 60 45 20, tast 1 for ledelse og administration eller send en mail på garlandkontoret@ikast-brande.dk