; ; Virksomheder og institutioner
Gå til hovedindhold

Virksomheder og institutioner

Tilbud om udkørende service, virksomhedspraktik og samle- montage- og pakkeopgaver

Garland har et team, der kører ud til virksomheder og løser facility-serviceopgaver, primært udendørs vedligehold af grønne områder og andre udendørs arealer. Der tilbydes også træfældning i mindre omfang.

Der er også mulighed for, at Garlands team løser konkrete opgaver i virksomheden som fx lageropgaver og oprydning eller hvad den enkelte virksomhed har behov for.

Vi kan kontaktes på 99 60 45 20 ”tast 4”

På Garland modtager borgere jobtræning og som en del af det, er det vigtigt, at borgerne kommer ud i virksomheder og prøver arbejdslivet.

Et tilbud om virksomhedspraktik (§ 32) indebærer, at borgeren deltager i opgaveløsningen i en privat eller offentlig virksomhed. Garland opretter kortere praktikforløb - max. 3x4 ugers varighed i samme virksomhed.

Indholdet i virksomhedspraktikken er individuelt tilrettelagt og afhængig af borgerens personlige, sociale og faglige forudsætninger.

Der kan være behov for at imødekomme skånebehov.

Målet for en virksomhedspraktik er individuel. Ofte er det for at afdække eller genoptræne borgerens faglige, sociale, fysiske eller sproglige kompetence med henblik på ordinært beskæftigelse eller job med løntilskud.

Hvis du er interesseret i at høre mere om virksomhedspraktik, kan du kontakte 99 60 45 20 og tast 3 for vejleder.

Garland kan løse diverse samle- montage- og pakkeopgaver både på Garland og på din virksomhed. Har din virksomhed et behov, så kontakt os på 99 60 45 20 ”tast 5”.