; ; Beskyttet beskæftigelse (SEL)
Gå til hovedindhold

Beskyttet beskæftigelse (SEL)

På Garland er der rig mulighed for færdighedsmæssig og social optræning.

Vi har et omfangsrigt arbejdsområde med mange forskelligartede arbejdsopgaver, der er derfor store muligheder for at finde individuelle løsninger, der tilgodeser den enkeltes kompetencer.

Vi arbejder i mindre grupper hvilket gør det let at overskue arbejdsprocessen og den sociale kontakt.

Med en tæt kontakt til personalet betyder det, at der er gode muligheder for finde de arbejdsområder, som giver passende udfordringer til medarbejderen.

Medarbejderne kan oplæres til arbejdsopgaver, så de har mulighed for at blive på Garland, men der er også mulighed for at lære andre arbejdsmæssige opgaver, så de kan arbejde på en anden arbejdsplads. Vi arbejder målrettet med træning og udvikling af borgerens kompetencer. Nogle vil forsat arbejde på Garland, hvor andre sluses videre ud på arbejdsmarkedet.

På Garland vægtes det højt, at opgaverne  bliver varetaget efter den enkeltes medarbejders situation, samt at samarbejdet med medarbejdernes netværk og relationer også vægtes højt.

Der afholdes statusmøder omkring de enkelte medarbejdere, og Garland har derfor et tæt samarbejde med kommunale sagsbehandlere og andre relevante samarbejdspartnere.

De tætte samarbejdsrelationer hjælper med til at kunne håndtere de dagligdags problemer, der opstår, på en måde så personalets viden om medarbejderne kommer til gavn i forhold til medarbejdere, samarbejdspartnere, behandlende- og sociale myndigheder.